Casa E Leader Soleilmavis Liu Warnings About Microchipping People Mind Control Shanghai China 6 1 2015

NECIPUJTENAS.CZ Zdroj obrázku: „The CASA“, „Chinese American Scholars Association“, http://www.g- casa.com/conferences/shanghai/pdf%20ppt/Liu-Mind%20Control.pdfPrestižní globální konference představila světové veřejnosti v Šanghaji v lednu 2015 mj. vážná rizikačipování lidí! – Známá čínská publicistka/spisovatelka jménem Soleilmavis Liu z městské prefektury „Jen-tchaj“(„Yantai“) přednesla 6. ledna 2015 v Šanghaji na konferenci „E-Leader“ příspěvek nazvaný „Technologieovládání mysli pomocí elektromagnetické frekvence“ („Mind Control Technology with ElectromagneticFrequency”), jehož tématikou byla mj. rizika čipování/monitorování/ovládání občanů našeho globálně sepropojujícího světa. Liu sdělila své poznatky veřejnosti v prostorách Fudanské University (jedna z nejstarších avýběrových místních vysokých škol) v rámci prestižní mezinárodní konference „E-Leader“ (5. až 7. ledna 2015),která je organizována již od roku 2006 v mnoha zemích světa pod záštitou a odborným dohledem „Čínsko-americké vědecké asociace“ („Chinese American Scholars Association“, „CASA“). – Nezisková organizace„CASA“ vznikla roku 1989 v USA. Své sídlo má ve městě Fort Lee (stát New Jersey). Jejími odborných členy jevíce než 200 významných osobnosti z více než čtyřiceti zemí světa včetně osmnácti vysokoškolských pedagogů avýzkumných pracovníků z České republiky (např. Univerzita Palackého v Olomouci; Masarykova universita vBrně; Vysoká škola ekonomická v Praze aj.) – Každý text přednesený na výše uvedené konferenci procházíodborným posouzením. V případě uznání jeho přínosu je posléze publikován na oficiálním webu „CASA“ azařazen do fondů největší známé světové knihovny „Library of Congress“, tedy do národní knihovny USA, kteráslouží jako vědeckovýzkumné středisko Kongresu spojených států se sídlem ve Washingtonu, D. C. – Není jistěbez zajímavosti, že další „E-Leader“ má proběhnout 1. až 3. června 2015 v Praze. – Šanghajská prezentaceSoleilmavis Liu především varovala lidstvo na základě již zdokumentovaných kauz před státnímzneužíváním moderních technologií (aktuální v souvislosti se všeobecným strachem z terorismu,posilováním pravomocí tajných služeb, policie, armády a budováním tzv. „chytrých měst“, „Internetuvěcí“, „Internetu všeho“), různých typů vysílaných dálkových frekvenčních vlnění a mikro/nano čipůimplantovaných lidem nejen za účelem sledování občanů, nýbrž navíc k doslovné fyzické i mentálnímanipulaci/ovládání obyvatelstva. (Liu sama sebe pokládá za oběť takových praktik; o svých zkušenostechvydala knihu.) – Celý příspěvek je k dispozici níže v angličtině.Zdroj: http://www.g-casa.com/conferences/shanghai/paper_pdf/Liu-mindcontrol.pdf; http://www.g-casa.com/conferences/shanghai/pdf%20ppt/Liu-Mind%20Control.pdf; http://cn.linkedin.com/in/soleilmavis;http://peacepink.ning.com/profile/1033oxmqvvrga; https://www.facebook.com/soleilmavis;https://twitter.com/soleilmavis; http://www.g-casa.com/E-Leader-shanghai_program.htm; http://www.g-casa.com/PaperDatabase.htm E-Leader Shanghai 2015Mind Control with Electromagnetic Frequency Ms. Soleilmavis Liu Sponsor Activist of Peacepink Yantai, Shandong Province, China Recent years, the words “mind control abuse and torture” and “target individual” appears frequently online.Thousands of people in groups or individually cries attention to the abuses and tortures with electromagnetic mindcontrol technologies through internet and all other channels. The scale of the ongoing crimes is large, and hidden.People are asking for the worldwide attention and an international investigation of enormous human rights violationsthat are silently taking place worldwide at this moment.Abstract One of the twenty-first century’s greatest violations of human rights is the proliferationofmind control technologies and their accompanying abuse and torture. Thousands of innocentvictims across the globe have become activists for their freedom. Electromagnetic mind control technologies are weapons which use electromagnetic wavesto hijacka person’s brain and nervous system and subvert an individual’s sense of control overtheir own thinking, behavior, emotions or decision making. This article is a brief introduction tomind control technologies, the grave situation of hidden mind control abuses and tortures, andvictims, includingSoleilmavis Liu, whose work is to expose mind control technologies and theirtorturous abuses, and to urge governments worldwide to investigate and halt these egregiousviolations of human rights.Keywords: Mind control technology; voice-to-skull; victim, Human Rights; Torture; AbuseIntroduction Thousands of people in groups or individually cries attention to the abuses and tortures withelectromagnetic mind control technologies through internet and all other channels. The scale ofthe ongoing crimes is large, and hidden. People are asking for the worldwide attention and aninternational investigation of enormous human rights violations that are silently taking placeworldwide at this moment. This article will briefly introduce mind control technologies, current data of mind controlvictims, Soleilmavis’ case summary, and their work to expose mind control abuse and torture.Soleilmavis’ case summary and her work will hopefully bring more public awareness to thesecret crimes of mind control abuses and tortures.Brief introduction of Mind Control technologies Mind control technologies are weapons which use electronic microchip implants,nanotechnologies, microwaves and/or electromagnetic waves to subvert an individual’s sense ofcontrol over their own thinking, behavior, emotions or decision making by attacking the brainand nervous system. The development of these methods and technologies has a long history. E-Leader Shanghai 2015 1.Nazi Wonder Drug Nazi researchers used concentration camp inmates to test a cocaine-based “wonder drug”they hoped would enhance the performance of German troops. Hamburg-basedcriminologistWolf Kemper believed that D-IX pills were Hitler’s last secret development. Theso-called Experiment D-IX started in November of the year 1944 in Sachsenhausenconcentration camp. The results of all those tests inspired their initiators to supply D-IX drug tothe entire Nazi Army. However, they failed to launch the mass production of the substance. Theallies’ victories at both fronts in winter and spring, in 1945, resulted in the collapse of the Naziregime. The absurd dream of the wonder drug was crushed. [1] According to the “Want to Know” information site, “After the end of World War II,German scientists were being held in a variety of detainment camps by the allies. In 1946,President Truman authorized Project Paperclip to exploit German scientists for Americanresearch, and to deny these intellectual resources to the Soviet Union.” Some reports bluntlypointed out that they were “ardent Nazis.” They were considered so vital to the “Cold War”effort that they would be brought into the US and Canada. Some of these experts had participatedin murderous medical experiments on human subjects at concentration camps. A 1999 report tothe Senate and the House said “between 1945 and 1955; 765 scientists, engineers, andtechnicians were brought to the US under Paperclip and similar programs.” (Bluebird Report) 2. Mk-ultra, America’s Central Intelligence Agency mind control project. The Central Intelligence Agency’s Fact Book states the NSC (National Security Council)and the CIA were established under the provisions of the National Security Act of 1947. InDecember 1947, the NSC held its first meeting. James Forrestal, the Secretary of Defense,pushed for the CIA to begin a “secret war” against the Soviets. Forrestal’s initiative led to theexecution of psychological warfare operations (psy-ops) in Europe. CIA personnel were notopposed to working with Nazi doctors who had proven to be proficient in breaking the mind andrebuilding it. In some cases, military bases were used to hide these covert activities. It wasdecided that the communist threat was an issue that took priority over constitutional rights. One of the areas to be investigated by the CIA was Mind Control. The CIA’s humanbehavior control program was chiefly motivated by perceived Soviet, Chinese, and North Koreanuse of mind control techniques. Under the protection of “national security,” many other branchesof the government also took part in the study of this area. The CIA originated its first program in1950 under the name BLUEBIRD, which in 1951, after Canada and Britain had been included,was changed to ARTICHOKE. MKULTRA officially began in 1953. Technically it was closedin 1964, but some of its programs remained active under MKSEARCH well into the seventies. In1973, tipped off about forthcoming investigations, CIA Director Richard Helms ordered thedestruction of any MKULTRA records. (MC 10, 17) There is an overwhelming body of evidence that confirms the existence of Mk-ultra. Morethan 250 people who claim they were the “brainwashing” victims of America’s CentralIntelligence Agency were set to win a multimillion dollar legal battle for compensation. Ninealready had each received $67,000 (£33,500) compensation from the spy agency, which had

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *