Casa E Leader Soleilmavis Liu Warnings About Microchipping People Mind Control Shanghai China 6 1 2015

NECIPUJTENAS.CZ Zdroj obrázku: „The CASA“, „Chinese American Scholars Association“, http://www.g- casa.com/conferences/shanghai/pdf%20ppt/Liu-Mind%20Control.pdfPrestižní globální konference představila světové veřejnosti v Šanghaji v lednu 2015 mj. vážná rizikačipování lidí! – Známá čínská publicistka/spisovatelka jménem Soleilmavis Liu z městské prefektury „Jen-tchaj“(„Yantai“) přednesla 6. ledna 2015 v Šanghaji na konferenci „E-Leader“ příspěvek nazvaný „Technologieovládání mysli pomocí elektromagnetické frekvence“ („Mind Control Technology with ElectromagneticFrequency”), jehož tématikou byla mj. rizika čipování/monitorování/ovládání občanů našeho globálně sepropojujícího světa. Liu sdělila své poznatky veřejnosti v prostorách Fudanské University (jedna z nejstarších avýběrových místních vysokých škol) v rámci prestižní mezinárodní konference „E-Leader“ (5. až 7. ledna 2015),která je organizována již od roku 2006 v mnoha zemích světa pod záštitou a odborným dohledem „Čínsko-americké vědecké asociace“ („Chinese American Scholars Association“, „CASA“). – Nezisková organizace„CASA“ vznikla roku 1989 v USA. Své sídlo má ve městě Fort Lee (stát New Jersey). Jejími odborných členy jevíce než 200 významných osobnosti z více než čtyřiceti zemí světa včetně osmnácti vysokoškolských pedagogů avýzkumných pracovníků z České republiky (např. Univerzita Palackého v Olomouci; Masarykova universita vBrně; Vysoká škola ekonomická v Praze aj.) – Každý text přednesený na výše uvedené konferenci procházíodborným posouzením. V případě uznání jeho přínosu je posléze publikován na oficiálním webu „CASA“ azařazen do fondů největší známé světové knihovny „Library of Congress“, tedy do národní knihovny USA, kteráslouží jako vědeckovýzkumné středisko Kongresu spojených států se sídlem ve Washingtonu, D. C. – Není jistěbez zajímavosti, že další „E-Leader“ má proběhnout 1. až 3. června 2015 v Praze. – Šanghajská prezentaceSoleilmavis Liu především varovala lidstvo na základě již zdokumentovaných kauz před státnímzneužíváním moderních technologií (aktuální v souvislosti se všeobecným strachem z terorismu,posilováním pravomocí tajných služeb, policie, armády a budováním tzv. „chytrých měst“, „Internetuvěcí“, „Internetu všeho“), různých typů vysílaných dálkových frekvenčních vlnění a mikro/nano čipůimplantovaných lidem nejen za účelem sledování občanů, nýbrž navíc k doslovné fyzické i mentálnímanipulaci/ovládání obyvatelstva. (Liu sama sebe pokládá za oběť takových praktik; o svých zkušenostechvydala knihu.) – Celý příspěvek je k dispozici níže v angličtině.Zdroj: http://www.g-casa.com/conferences/shanghai/paper_pdf/Liu-mindcontrol.pdf; http://www.g-casa.com/conferences/shanghai/pdf%20ppt/Liu-Mind%20Control.pdf; http://cn.linkedin.com/in/soleilmavis;http://peacepink.ning.com/profile/1033oxmqvvrga; https://www.facebook.com/soleilmavis;https://twitter.com/soleilmavis; http://www.g-casa.com/E-Leader-shanghai_program.htm; http://www.g-casa.com/PaperDatabase.htm E-Leader Shanghai 2015Mind Control with Electromagnetic Frequency Ms. Soleilmavis Liu Sponsor Activist of Peacepink Yantai, Shandong Province, China Recent years, the words “mind control abuse and torture” and “target individual” appears frequently online.Thousands of people in groups or individually cries attention to the abuses and tortures with electromagnetic mindcontrol technologies through internet and all other channels. The scale of the ongoing crimes is large, and hidden.People are asking for the worldwide attention and an international investigation of enormous human rights violationsthat are silently taking place worldwide at this moment.Abstract One of the twenty-first century’s greatest violations of human rights is the proliferationofmind control technologies and their accompanying abuse and torture. Thousands of innocentvictims across the globe have become activists for their freedom. Electromagnetic mind control technologies are weapons which use electromagnetic wavesto hijacka person’s brain and nervous system and subvert an individual’s sense of control overtheir own thinking, behavior, emotions or decision making. This article is a brief introduction tomind control technologies, the grave situation of hidden mind control abuses and tortures, andvictims, includingSoleilmavis Liu, whose work is to expose mind control technologies and theirtorturous abuses, and to urge governments worldwide to investigate and halt these egregiousviolations of human rights.Keywords: Mind control technology; voice-to-skull; victim, Human Rights; Torture; AbuseIntroduction Thousands of people in groups or individually cries attention to the abuses and tortures withelectromagnetic mind control technologies through internet and all other channels. The scale ofthe ongoing crimes is large, and hidden. People are asking for the worldwide attention and aninternational investigation of enormous human rights violations that are silently taking placeworldwide at this moment. This article will briefly introduce mind control technologies, current data of mind controlvictims, Soleilmavis’ case summary, and their work to expose mind control abuse and torture.Soleilmavis’ case summary and her work will hopefully bring more public awareness to thesecret crimes of mind control abuses and tortures.Brief introduction of Mind Control technologies Mind control technologies are weapons which use electronic microchip implants,nanotechnologies, microwaves and/or electromagnetic waves to subvert an individual’s sense ofcontrol over their own thinking, behavior, emotions or decision making by attacking the brainand nervous system. The development of these methods and technologies has a long history. E-Leader Shanghai 2015 1.Nazi Wonder Drug Nazi researchers used concentration camp inmates to test a cocaine-based “wonder drug”they hoped would enhance the performance of German troops. Hamburg-basedcriminologistWolf Kemper believed that D-IX pills were Hitler’s last secret development. Theso-called Experiment D-IX started in November of the year 1944 in Sachsenhausenconcentration camp. The results of all those tests inspired their initiators to supply D-IX drug tothe entire Nazi Army. However, they failed to launch the mass production of the substance. Theallies’ victories at both fronts in winter and spring, in 1945, resulted in the collapse of the Naziregime. The absurd dream of the wonder drug was crushed. [1] According to the “Want to Know” information site, “After the end of World War II,German scientists were being held in a variety of detainment camps by the allies. In 1946,President Truman authorized Project Paperclip to exploit German scientists for Americanresearch, and to deny these intellectual resources to the Soviet Union.” Some reports bluntlypointed out that they were “ardent Nazis.” They were considered so vital to the “Cold War”effort that they would be brought into the US and Canada. Some of these experts had participatedin murderous medical experiments on human subjects at concentration camps. A 1999 report tothe Senate and the House said “between 1945 and 1955; 765 scientists, engineers, andtechnicians were brought to the US under Paperclip and similar programs.” (Bluebird Report) 2. Mk-ultra, America’s Central Intelligence Agency mind control project. The Central Intelligence Agency’s Fact Book states the NSC (National Security Council)and the CIA were established under the provisions of the National Security Act of 1947. InDecember 1947, the NSC held its first meeting. James Forrestal, the Secretary of Defense,pushed for the CIA to begin a “secret war” against the Soviets. Forrestal’s initiative led to theexecution of psychological warfare operations (psy-ops) in Europe. CIA personnel were notopposed to working with Nazi doctors who had proven to be proficient in breaking the mind andrebuilding it. In some cases, military bases were used to hide these covert activities. It wasdecided that the communist threat was an issue that took priority over constitutional rights. One of the areas to be investigated by the CIA was Mind Control. The CIA’s humanbehavior control program was chiefly motivated by perceived Soviet, Chinese, and North Koreanuse of mind control techniques. Under the protection of “national security,” many other branchesof the government also took part in the study of this area. The CIA originated its first program in1950 under the name BLUEBIRD, which in 1951, after Canada and Britain had been included,was changed to ARTICHOKE. MKULTRA officially began in 1953. Technically it was closedin 1964, but some of its programs remained active under MKSEARCH well into the seventies. In1973, tipped off about forthcoming investigations, CIA Director Richard Helms ordered thedestruction of any MKULTRA records. (MC 10, 17) There is an overwhelming body of evidence that confirms the existence of Mk-ultra. Morethan 250 people who claim they were the “brainwashing” victims of America’s CentralIntelligence Agency were set to win a multimillion dollar legal battle for compensation. Ninealready had each received $67,000 (£33,500) compensation from the spy agency, which had

FBI And NSA PSYCHOPATHS Are Conducting

Electronic torture, Electromagnetic torture, Microwave torture, Electronicmurder, Electromagnetic murder, Microwave murder, Organized murder,Cooked alive, Electronic mind control, Brain zappingHOME LINKSFBI and NSA PSYCHOPATHS are conducting these NON-CONSENSUAL SECRET, ILLEGAL,SADISTIC, PERVERTED and PSYCHOPATHIC SYNTHETIC TELEPATHY EXPERIMENTS andPSYCHO-ELECTRONIC WEAPON ATTACKS on hundreds of thousands of innocent americancitizens.[Note: This document is available from several sources on the internet. As the document is removed from the internet and reposted at other sites Idecided to put a copy on this website. Below is a copy of the alt.talk.creationism post from Mathew Alexander on November 7, 2006, here.]The Pentagon and the U.S. intelligence agencies called the N.S.A. [ National Security Agency ], C.S.S. [ Central Security Service ], D.I.A. [ DefenceIntelligence Agency ], D.A.R.P.A. [ Defense Advanced Reserch Projects Agency ], C.I.A. [ Central Intelligence Agency ], the D.H.S. [ Department ofHomeland Security ], and the F.B.I. [ Federal Bureau of Investigation ] Cointelpro or Counter intelligence program unit has extremely top secrettechnology that can pick up the private thoughts given by individuals in the vibrations produced by the brains electrical impulses, and that thesethoughts can be broadcast by means of microwave tranceivers, infrasound and ultrasound tranceivers, satellites, and any other form of technologywhich uses electromagnetic transfer, i.e. television, radio, the internet, and the telephone. The pentagon calls this mind reading technologySYNTHETIC TELEPATHY, although there is nothing paranormal about it at all. The N.S.A. or National Security Agency is a part of the U.S. Departmentof Defense, and a very secretive part at that. The N.S.A. has a black budget, and is always headed by a flag officer from one of the branches of theU.S. military. The top secret technologies available to the U.S. military is usually thirty years or maybe even more ahead of the technology which isavailable to the U.S. civilian economy. Who is to know among the general U.S. public what the level of technological development is within the secretlaboratories of the N.S.A. and D.A.R.P.A. [ Defense Advanced Reserch Projects Agency ]. The headquarters of the National Security Agency is locatedat Fort George Meade in the U.S. state of Maryland.Today, there are microscopic computer chips based on nanotechnology which can be inserted into a person by means of an injection, capsule, ortooth filling, with or without the knowledge of a doctor or a pharmacist, and these computer chips can track the implanted person by radio ormicrowaves. These microscopic computer chips can also be made invisible to detection by means of C.A.T. [ Computerized Axial Tomography ],M.R.I. [ Magnetic Resonance Imaging ], and P.E.T. [ Positron Emission Tomography ] scans, by some means of electromagnetic degaussing.With the latest top secret, and rapid technological advancements available to the U.S. military intelligence agencies, the need for microscopiccomputer implants in conducting synthetic telepathy against targeted persons is obsolete by now. Rather, a system of subliminal, subconscious,wireless microwave remote control is used today against targeted individuals suffering from synthetic telepathy harrassment. Synthetic Telepathy isused for conducting torture training and/or experimentation against people as red herring “good cop/bad cop” or tough love acting, diversions, feints,decoys, and smokescreens, as smear campaigns by association, as openly secret intimidation campaigns against targeted dissidents, and as ameans of espionage. Once it was believed that claims about C.I.A. agents secretly dumping radioactive material in the slums of U.S. cities during the1950’s as part of a research program were simply mass conspiracy theories, until the U.S. federal government in the 1990’s publicly admitted that theallegation was true.FBI and NSA agents who are part of a secret US society are genetically inclined sociopaths and psychopaths who work as hit men, torturers, sexualabusers, stalkers, slanderers, and agent provocateurs involved in murders and torture of hundreds of thousands of innocent US citizens for years andyears. At the last count there are 50,000 NSA spies who are businessmen, priests, community leaders and in all walks of life who are SPYING andkeeping tabs on pretty much all americans.The synthetic telepathy espionage trainees, sociopaths, sadomasochistic torturers, slanderers, experimenters, and spies, in order to avoid developingany sympathy for their targeted victims, deliberately avoid actually feeling the emotions of their victims by following the squiggly EEG orElectroencephalograph lines on computer monitor screens, as well as the silent words thought by their victims which also appear on the computermonitor screens. Then again, who can feel all of the emotions and thoughts which any given person has undergone every second of their entirelifetime. The emotions and silent words of the victims of synthetic telepathy operators can be broadcast against their will to anyone the synthetictelepathy torturers choose to broadcast to, and they also have the power to block or censor any emotions and words of their victims which they donot want to be broadcast. The synthetic telepathy spies can also place their own criminal or antisocial, negative emotions and words into their victimsby means of subliminal, subconscious, remote control microwave brainwashing technology, and they can change the voice behind their words so asto make it appear that it is the targeted victim and not themselves who are communicating by means of synthetic telepathy. They can also storeemotions and silently thought words onto a supercomputer memory bank which they can rebroadcast at a later time. I believe that the synthetictelepathy operators, although having high I.Q.’s, are predisposed towards sociopathic behaviour because of a genetic defect or combination ofgenetic defects, and that the only way they can sustain enthusiasm in their lives is by engaging in an addictive pattern of sadomasochistic activitiesand fantasies.If you do not believe that synthetic telepathy exists, then you should look at these following web sites which reveal that part of electromagneticpsychological warfare and mind control which today is declassified:I urge the readers to print/save this column as well as the following link where the NSA and their PSYCHO-ELECTRONIC WEAPON ATTACKS andSADISTIC TORTURE of hundreds of thousands of innocent american citizens (guinea pigs and victims) is explained in detail with diagrams andtechnology.”Covert Operations of the U.S. National Security Agency” at http://www.mindcintrolforums.com/pro-freedom.co.uk/cov_us.htmlMind control means influencing the behaviour of an individual. And to creating or remolding victims personality towards desired state. The desiredmodel human for the elite of the world, or, “the Illuminati” is: Easily steerable mass-human without personal characteristics. A stupefied, dumbeddown person. This secures the interests of the elite of the world. So they can lead our lives through changing times the way they want.Apparently growing out of earlier government mind control research programs such as MKULTRA, and government suppression-of-dissent programssuch as COINTELPRO, today’s mind control is covert, finely crafted, around the clock harassment perpetrated against citizens living in their homesand communities.It is to be noted, that MK-ULTRA and other government programs worked as a front for the “alien” mind control techniques, which are superior. Theintradimensional way of mind control using the “alien” technologies ensures, that the result is always the desired one. And undesired for all free-loving people.Destruction of family and other relationships by way of lies, bribes, and threats is a goal of the phase of today’s mind control. The current day mindcontrol program has been carefully engineered so that if the target complains, their own words will instantly cause them to be labeled as mentally ill.The mind/body symptoms of current day mind control include: Excruciating PAIN(!) Exceptionally frequent blanking of recent memories, andtruncation of new ideas Very unnatural inability to sleep, as if large amounts of caffeine have been consumed. Sudden forced awakening at precisely the same time in the middle of the night, continuing for at least months, and right on a clock time such as 4 am, zero minutes, zero seconds Sudden clumsiness, which can result in spills, spoilage of precise work, or injury Attacks of extreme fatigue, sometimes almost to the point of paralysis, when there is no reason for such attacks Frequent powerful itching without rash, and which may start as a small electric shock Artificial “bee stings”, especially while trying to get to sleep Artificial “bee stings”, especially while trying to get to sleep Wildly racing heart without any cause Sudden overheating, without any cause Frequent flailing of arms and legs as you try to sleep Fake sounds such as alarm clock going off when it shouldn’t, telephone ringing when there is no incoming call, knocking on the door but no one is there Voices, either very insulting, or telling you things that indicate you are under surveillance Vibration of body parts when trying to sleep High pitched tone in ears, which may change when switching electronic equipment on or off In some cases, statements by strangers indicating they know what you had for supper In some cases, statements by strangers indicating they can read your thoughts Artificial and powerful sexual stimulation Artificial and powerful PREVENTION of sexual stimulation .This is THE EXTERIOR of mind control. The non-noticeable mind control is more dangerous one. That is the manipulation of our thoughts andemotions WITHOUT our notice of things.We think we lead our lives. But we do not. We have to wake up to take notice on the situation. And try to change the course of history.FBI and NSA SECRET SOCIETY imposes us the New world order using mind control. And we can`t shield ourselves from it. Which makes us aspuppets on strings.”Electromagnetic Weapons and Mind Control”: from CNN’s Special Assignment, about 1985, at http://www.mindcontrolforums.com/cnn-mc.htm, byChuck De Caro, CNN Special Assignments, and “List of mind control symptoms, in “2005 update: The convergence of the cold war history of mindcontrol and electromagnetic weapons with new post cold war government neuroscience reserch programs,” by Cheryl Welsh, Director, Mind Justice,2005, at http://www.mindjustice.org/2005update.htm and http://www.mindjustice.org/symptoms.htmAlso, there is an interesting article called “Brain wave technology could change lives: Imagine controlling a computer using only your thoughts.” Thistechnology already exists in the civilian economy as a means of playing video games, for example. See this link:http://www.msnbc.msn.com/id/6661974/. The article was written by Robert Bazell, correspondent for NBC News, and was updated at 7:31p.m.,December 6, 2004. Another web site concerned with gaining information on the electrical activity of brainwaves, and by means of wirelesstechnology, can be found in the Sunday, 17 November, 2002, 00:41 GMT BBC NEWS World Edition article called “Remote control brain sensor”, athttp://news.bbc.co.uk/2/hi/health/2361987.stmMANCHURIAN CANDIDATES”4 Elite Airborne commandos Return from a Special Operation in Afghanistan and suddenly torture and murder their wives”Friday, July 26, 2002 1:33 p.m. EDT FORT BRAGG, N.C. (Reuters) – Four U.S. soldiers stationed at Fort Bragg, including three special operationsservicemen who returned home this year after tours of duty in Afghanistan, allegedly killed their wives recently, military officials said on Friday. In twoof the cases, the soldiers killed themselves after shooting their spouses, officials said. In the other two, the servicemen have been arrested and arefacing charges. “There has been a recent series of instances where soldiers have either committed murder or murder-suicide against their wives,”said Maj. Gary Kolb, a spokesman for the Army Special Operations Command.http://www.projectfreedom.cng1.com/esp.htmlSTARGATE is one of the many names given to the Army’s classified clan of remote viewers. This project was hidden deeply within the government forclose to two decades. The work of Harold Puthoff Ph.D., at SRI international http://www.sri.com/index/html joined with the work of others at theCognitive Science Laboratory (http://www.lfr.org/csl) helped to supply the CIA with the framework of what was then known as Project GRILLFRAME.By 1978 America’s first remote viewers were at work. It is rumored the cold war was responsible for the government’s interest in remote viewingbecause Russia had spies not dissimilar to our remote viewers.Psychic Dictatorship in the U.S.A.Alex Constantine(1995) Another bombshell from the fecund furnace of Feral House Press. Constantine, a political researcher in the mold of Mae Brussell, hasgathered together a well-documented survey. “Bombing minds rather than bodies is the warfare of the new millennium… Funded under theeuphemism of Non-Lethal Technology, the Pentagon has developed the ability to transmit voices, and inflict pain, madness, even death, with the pushof a button. Hard to believe? Believe it! Official sources have publicly admitted to the existence of such technology.” Topics covered: Telemetric mindcontrol, hearing voices, false memory hoax, E. Howard Hunt’s Death Squads, The GOP’s Pink Triangle & the CIA, Johnny Carson and the S&L crisis,and let’s not forget the chapter on NutraSweet as crowd control. 221 pages, PB PDU $12.95The term “mind control” comes from former CIA director Allen Dulles. In 1953, Dulles, speaking before a national meeting of Princeton alumni,distinguished two fronts in the then-current “battle for men’s minds”: a “first front” of mass indoctrination through censorship and propaganda, and a”second front” of individual “brainwashing” and “brain changing.” Before an audience of fellow Ivy Leaguers, Dulles skipped the usual pieties aboutdemocracy. The same year, Dulles approved the CIA’s notorious MKULTRA project, and exempted it from normal CIA financial controls.A partial list of aggressive promoters of this new technology includes Oak Ridge National Lab, Sandia National Laboratories, Science ApplicationsInternational Corporation, MITRE Corporation, Lawrence Livermore National Lab, and Los Alamos National Laboratory.In 1996, the US Air Force Scientific Advisory Board published a 14-volume study of future developments in weapons called New World Vistas. Tuckedaway on page 89 of an ancillary 15th volume are some hair-raising insights into the future ‘coupling’ of man and machine in a section dealing with’Biological Process Control’. The author refers to an ‘explosion’ of knowledge in the field of neuroscience, adding, ominously:One can envision the development of electromagnetic energy sources, the output of which can be pulsed, shaped, and focused, that can couple withthe human body in a fashion that will allow one to prevent voluntary muscular movements, control emotions (and thus actions), produce sleep,transmit suggestions, interfere with both short-term and long-term memory, produce an experience set, and delete an experience set.Translating the words ‘experience set’ from military jargon into plain English, this means, simply, that they envisage the ability to erase your life’smemories and substitute a new, fictitious set.By projecting such developments into the future, the authors of New Vistas are camouflaging present day capabilities. A similar futuristic scenariowith many references to mind manipulation is described in The Revolution in Military Affairs and Conflict Short of War (US Army War College, 1994).Authors Steven Metz and James Kievit declare: “Behaviour modification is a key component of peace enforcement” and “The advantage of [using]directed energy systems is deniability.” The authors ask: “Against whom is such deniability aimed?” The direct answer is “the American people”.Edward Tilton, President of Silent Sounds Inc., says this about S-quad in a letter dated 13 December, 1996:All schematics, however, have been classified by the US Government and we are not allowed to reveal the exact details. we make tapes and CDs forthe German Government, even the former Soviet Union countries! All with the permission of the US State Department, of course. The system wasused throughout Operation Desert Storm (Iraq) quite successfully.By using these computer-enhanced EEGs, scientists can identify and isolate the brain’s low-amplitude “emotion signature clusters”, synthesise themand store them on another computer. In other words, by studying the subtle characteristic brainwave patterns that occur when a subject experiencesa particular emotion, scientists have been able to identify the concomitant brainwave pattern and can now duplicate it. “These clusters are thenplaced on the Silent Sound carrier frequencies and will silently trigger the occurrence of the same basic emotion in another human being!”Microwaves can also alter the permeability of the body’s blood-brain barrier,14 which can synergistically increase the effects of drugs, as the militaryis well aware. “Using relatively low-level RFR, it may be possible to sensitise large military groups to extremely dispersed amounts of biological orchemical agents to which the unirradiated population would be immune.”15Sound can be transmitted even easier through the use of implants – cochlear implants, implants that send electrical signals into the fluid of the innerear, or implants that transmit sound vibrations via bone conduction, such as the cases of dental fillings picking up audible radio signals.The stimoceiver, invented by Dr. Jose Delgado, consists of wires running from strategic points in the brain to a radio receiver/transmitter locatedentirely under the skin. Through this device, Delgado was able to stimulate raw emotions such as arousal, anxiety, and aggression with the turn of aknob. Of course, secret research by the US Government into microwaves and synthetic telepathy has moved on considerably since the end of the knob. Of course, secret research by the US Government into microwaves and synthetic telepathy has moved on considerably since the end of theCold War … secret microwave radiation can be used to induce in unsuspecting victims: “Headache, fatigue, perspiring, dizziness, menstrualdisorders, irritability, agitation, tension, drowsiness, sleeplessness, depression, anxiety, forgetfulness, and the lack of concentration.”Naval Research Lab Attempts To Meld Neurons And Chips: Studies May Produce Army of ‘Zombies.’Future battles could be waged with genetically engineered organisms, such as rodents, whose minds are controlled by computer chips engineeredwith living brain cells…. The research, called Hippo-campal Neuron Patterning, grows live neurons on computer chips. “This technology that altersneurons could potentially be used on people to create zombie armies,” Lawrence Korb, a senior fellow at the Brookings Institution, said.See also”National Security Agency” in http://en.wikipedia.org/wiki/National_Security_Agency,”Central Security Service” in http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Security_Service,”ECHELON” in http://en.wikipedia.org/wiki/ECHELON ,”Defense Intelligence Agency” in http://en.wikipedia.org/wiki/Defense_Intelligence_Agency, and”Defense Advanced Research Projects Agency” in http://en.wikipedia.org/wiki/Defense_Advanced_Research_Projects_AgencyThe following links explain secret MKULTRA and COINTELPRO programs of FBI, CIA and NSA agencies.http://thirdworldtraveler.com/FBI/FBI_watch.htmlhttp://thirdworldtraveler.com/NSA/NSA_page.htmlhttp://thirdworldtraveler.com/CIA/CIA_ThirdWorld.html Copyright 2008-2011 Peter Mooring All right reserved http://www.petermooring.nl

Electromagnetic Mind Control Frequencies Energy Radiation Elf Gwen Towers Haarp Chemtrails Aerosol Spraying

Main Page Bariumblues.com Electromagnetic Mind controlDisclaimer: This article is really sketchy.  I’m posting it despite my reservationsbecause aspects of it are fascinating and may encourage further investigation.  Pleasetrust your own judgment and do more research.I question most everything in this article: the references to Andrija Puharich, the”pendulum expert”, the “extraterrestrials”, and also the “vaccine implants”, nature ofGWEN  etc. It’s hard to find answers about these things!But, here are a few things I have learned:Andrija Puharich was a brilliant but questionable (even sinister) character.  I includehim in a special category with other shadowy types such as Steven Greer, Ingo Swann,Courtney Brown, Timothy Leary, and Thomas Bearden and many, many more.  Youreally can’t trust these guys.Some are probably aware that they spread disinformation, while others naively letthemselves be used as “assets”.  Maybe they were just really brilliant guys and goingdown the rabbit hole screwed them up too much.  Often they are sort-of in-the-military,but also sort-of not-in-the-military.  They may dabble in drugs or the occult. They maybe interested in mind control.  They may seem to work for the government and alsoagainst the government.Sometimes they are being duped and used by nonhuman entities.   Andrija Puharichwas influenced by such entities.  These beings have had many names:  Aliens, Spirits,Etherians, Extraterrestrials, etc.  I prefer to identify them as Jinn.   In modern times we naively assume that these beings come from other planets, butthey’ve always visited us and they come from another “dimension” or “space” that is apart of this world we call Earth.  The entities may pretend that they come from another planet. Or they may refer tothemselves as Space beings.  “Space” doesn’t necessarily mean the “Outer Space” ofNASA.  “Space” is also defined as: “the unlimited expanse in which everything is located”,or “the boundless regions of the infinite”.  Well, that pretty much includes everything –including those realms and dimensions which modernized western society isamazingly ignorant about.  Seems like those jinn are having another big laugh at ourexpense.  They do that all the time.The jinn are quite often tricksters and liars.  Some are demonic and like to frighten ordebase and corrupt.  They have free will like humans, so they can range from good tobad.  However, the ones who confuse and mess around with us aren’t likely to be good. The best approach is to avoid them.  They love to pose as gods or masters-of-the-universe and create followings.  They often make predictions (which don’t come true). They are channeled by people who are willing to go into a trance and let strange,unknown entities take over their bodies and minds. In the case of Andrija Puharich the entities were called “The Nine”.The extraterrestrials mentioned in this article were undoubtedly jinn.There really is no such thing as a “pendulum expert”.  Pendulums can’t be trusted forconsistent, truthful or scientific responses.  I’m posting this article despite serious reservations.  Please trust your betterjudgment and do more research!!  ~~Lydia   Total Population Control An  overview of the ELF, GWEN towers, and HAARP inter-connection. By Nicholas Jones       From http://educate- yourself.org/mc/mctotalcontrol12jul02.shtml   Earth is wrapped in a donut shaped magnetic field. Circular lines of magnetic flux continuously descend into the North Pole and emerge from the South Pole. The Ionosphere, an electromagnetic-wave conductor, 100 kilometers [62 miles] above the earth, consists of a layer of electrically charged particles acting as a shield from solar winds. Earth Resonant Frequency Natural waves are created which result from electrical activity in the atmosphere. They are thought to be caused by multiple lightning storms. Collectively, these waves are called ‘The Schumann Resonance’, with the strongest current registering at 7.8 Hz. These are quasi-standing [scalar], extremely low frequency (ELF) waves that naturally exist in the earth’s electromagnetic cavity which is the space between ground and the Ionosphere. These ‘earth brainwaves’ are identical to the frequency spectrum of our human brainwaves.  [Frequency nomenclature: 1 hertz = 1 cycle per second, 1 Khz = 1000cps, 1 Mhz =1 million cps. Wavelength: A 1 Hertz wave has a wavelength that is 186,000 miles long, A 10 Hz wave is 18,600 miles long, etc. Radio-waves move at the speed of light (186,000 miles per second)] HAARP The Creator designed living beings to resonate to the natural Schumann Resonance frequency pulsation in order to evolve harmoniously. The Ionosphere is being manipulated by US government scientists using the Alaskan transmitter called HAARP, (High-Frequency Active Auroral Research Program) which sends focused radiated power to heat upsections of the Ionosphere, which bounces power down again. ELFwaves produced from HAARP, when targeted on selected areas, canweather-engineer and create mood changes affecting millions of people.The intended wattage is 1,700 billion watts of power.Geomagnetic Waves & GWENSixty four elements in the ground modulate, with variation, thegeomagnetic waves naturally coming from the ground. The earth’snatural ‘brain rhythm’ above is balanced with these. These are the sameminerals found in red blood corpuscles. There is a relation between theblood and geomagnetic waves. An imbalance between Schumann andgeomagnetic waves disrupts these biorhythms. These naturalgeomagnetic waves are being replaced by artificially created lowfrequency (LF) ground waves coming from GWEN Towers.GWEN (Ground Wave Emergency Network) transmitters placed 200 milesapart across the USA allow specific frequencies to be tailored to thegeomagnetic-field strength in each area, allowing the magnetic field tobe altered. They operate in the LF range, with transmissions between LF150 and 175 KHz. They also emit waves from the upper VHF to the lowerUHF range of 225 – 400 MHz. The LF signals travel by waves that hug theground rather than radiating into the atmosphere. A GWEN stationtransmits in a 360 degree circle up to 300 miles, the signal dropping offsharply with distance. The entire GWEN system consists of, (dependingon source of data), from 58 to an intended 300 transmitters spreadacross the USA, each with a tower 299-500 ft high. 300 ft copper wires inspoke-like fashion fan out from the base of the system underground,interacting with the earth, like a thin shelled conductor, radiating radiowave energy for very long distances through the ground.The United States is bathed in this magnetic field which can rise fromground up to 500 ft, but goes down into basements, so everyone can beaffected and mind-controlled. The entire artificial ground-wave spreadsout over the whole of the USA like a web. It is easier to mind-control andhypnotize people who are bathed in an artificial electromagnetic-wave.GWEN transmitters have many different functions including:1. controlling the weather,2. mind control,3. behavior and mood control, and4. sending synthetic-telepathy as infrasound to victims with USgovernment mind-control implants.GWEN works in conjunction with HAARP and the Russian Woodpeckertransmitter, which is similar to HAARP. The Russians openly market asmall version of their weather-engineering system called Elate, which canfine-tune weather patterns over a 200 mile area and have the same range

Gang Stalking, An Overview (Sep. 15, 2006)

Educate-Yourself The Freedom of Knowledge, The Power of Thought © News | Introduction | Colloidal Silver | Chemtrails | Sylphs | Emerging   Current Diseases | Forbidden Cures | Ozone | Immunity Boosting | Nutrition | Tone Gen Mind-Body Connection | Ozone | Bioelectrification | Story on Drugs | Vaccine Dangers | Cancer | Newsletter | New World Order | NWO News | Pam Schuffert  James Casbolt | Phil Schneider | Al Bielek | Trevor Constable | Mind Control | Brice Taylor | Ted Gunderson | Metatech.org | Free Energy | Tim Hicks & Phil Ledoux | Dr. Robert Bitzer | T. Lobsang Rampa | Ruth Drown | ZS Livingstone | David Brandt | Gary Wade | The CIA | Veterans Awaken | Tony Cartalucci in ThailandDepleted Uranium | Dowsing | Police & Tasers | Rev. Moon | British Israel | Born Again Brainwashing | Amy Goodman Gatekeeper | Rethinking Noam ChomskyRed Elk | Project Blue Beam | Bush Family & Nazis | Otto Skorzeny  | Insights on Aliens | Cell Towers | WiFi/Cell Phone Dangers | EMF Radiation NewsCPS/DCF Tyranny | Adrenal Burnout | The Women Warriors | Orgone Adventures | Dr. John Coleman | Railroading Dr. Jeffrey MacDonald | Henry Makow |Radio Interviews | Ten Best Sites | Metal Free Dentistry | Dr. Hulda Clark Books | Planet X Sequel | ‘Undocumented Immigrants’ | Donald Marshall & Cloning Station War on Terror | Tavistock | U.S. Concentration Camps | FEMA | Aliens Are Coming! | Guiding Principles | Global Warming | Gang Stalking | Monoatomic Gold Eustace Mullins | Bill Cooper | Power of Thought | Spiritualism | Hope | HealingThought Forms | Vanquish Fear | Prevent Alien/Demon Attacks | Rockefeller File | War a Racket Letters | Sodom-LGBT Exp’d | 21 Illuminati Goals | Strawman Explained | Daily Blog | Global Warming | Hydrogen Peroxide | Protocols of Zion | Eric Jon Phelps Exposed |  Israeli Soldier’s Story | Home | Japan Radiation Hysteria | Agenda 21 | Treat Parasites | Swine Flu Hoax/Vaccine | Links | Contact Us/ E-mail | Jane Tripp Time Travel | Discussion           Want to Contact the Editor? First read this Gang Stalking, An Overview Author Unknown http://educate-yourself.org/cn/gangstalkingoverview15sep06.shtml Posted Sep. 15, 2006 http://www.gangstalking.ca/ OVERVIEW Gang stalking involves the use of multiple individuals to stalk, harass and taunt a victim, as well as to vandalize personal property. This can take place for many years, particularly since law enforcement and legislation have yet to catch up with the reality of organized stalking by groups. Techniques of psychological warfare are used against the target in amethodical and well orchestrated attack that often leaves the target a victimof ridicule among his friends and family because this occurrence is so hard tobelieve. However, the number of targets are increasing to the point that theycan network with one another and find out that the same tactics are usedeverywhere. These tactics are intended to weaken the target to the point ofphysical and psychological collapse.The reasons why a person is initially targeted can vary. Sometimes the personmay be a political activist. Others may have been in the wrong place at thewrong time. Corporations apparently have even been known to hire thesestalking groups to silence people who were once in their employ. Thesestalking gangs may be lied to about the target, thinking that perhaps theperson is a deviant who needs to be driven out of town. The reasons are onlylimited to the imagination. In some cases, according to David Lawson, authorof Terrorist Stalking in America, the person has done nothing wrong but issimply used as a practice target or as an example to others in the group toshow what can happen to them if they anger the group in some way. Thisserves to keep the members of these stalking groups tied to the group throughintense fear of becoming a target. It is such a terrifying prospect because thegang members are intimately aware that the lives of the targets are utterlydestroyed. (See FAQ for more information).Many people ask, “Why would anyone engage in this kind of activity?”. Inorder to answer that question, it’s important to realize that the person whohas decided to target an individual is not the person (or persons in this case)doing the stalking. This is known as “stalking by proxy”. Those who havecalled “the hit” (so-to-speak) may be doing it for any number of reasons,including revenge, jealousy, or a desire to keep someone silent. It may be thatphysically harming a person is considered too extreme or too risky by theperpetrators. In fact, this kind of psychological attack can be a far moreeffective way to harm someone. It can completely destroy a person’s life whileleaving little or no evidence to incriminate the perpetrators.Additionally, there are the reasons that the stalkers themselves engage in theactivity, which have little or nothing to do with why the person may havebeen targeted in the first place. It is conceivable that the participants in theharassment don’t even know why the person has been targeted, nor wouldmost of these individuals have any personal stake in harassing the victim. Butcertain things are clear – this is an both an addictive behavior as well as aform of entertainment for the stalkers. From the expressions on the faces ofsome of the perpetrators who come face-to-face with their targets, there is avicious kind of pleasure that they derive from bullying their victim. Clearlythey like the feeling of being “in control”.Like our society’s current obsession with “reality TV”, this activity mustinevitably gain popularity as the ultimate experience of “reality”entertainment. Such is the nature of the bottomless pit within the stalkers thatthirsts, evermore, for greater and greater thrills. To the perpetrators, theirtargets are merely their prey, in a game that never ends. But make nomistake, whatever the reasoning behind it, this is a vicious and calculatedhate crime. DESCRIPTION OF ACTIVITIESThe types of activities which take place are often subtle, and sometimescannot be distinguished from normal everyday things that go wrong, but theytypically occur much more frequently than they would normally. DavidLawson points out in his book, Terrorist Stalking in America, that the victim isintentionally “sensitized” to the presence of the stalkers, so he or she willknow that the occurences are orchestrated. This causes intense psychologicalstrain due to the isolation and ridicule that results when the target tries toshare these experiences with others. It is a psychological reign of terrorintended to make a victim look crazy and intended to keep him or her in aconstant state of anxiety and stress as to “what will happen next” (also knownas “hyper-vigilance”).There was a 1944 movie called “Gaslight” about a husband trying to drive hiswife crazy, from which the term “gaslighting” was derived. According to SlangCity, “to gaslight someone is to drive them crazy by intentionally confusingthem. It comes from the 1944 movie Gaslight, in which sweet heiress IngridBergman marries creepy Charles Boyer, who hopes to get her inheritance bydriving her insane. He convinces her she’s seeing and hearing things thatdon’t exist, including the gaslights (what they had before light bulbs) going onand off when he isn’t home.” The subtle techniques used to make the wifedoubt her own sanity are similar to the techniques used by gang stalkers tounnerve a target. To see a summary by Eleanor White on the topic, click here.For example, the perpetrators (who appear to frequently have access to theirtargets’ homes) may sometimes come into the house while the target is outand move things around a little bit, or spread some dirt on the floor or onfurniture, or move an item from the house to the car. But usually they won’tcause enough damage to involve the Police. This shows that this activity is apsychological game of cat and mouse, and has little to do with any overt kindof damage that may be caused, such as burning someone’s house down orstealing valuables.In some cases, the target doesn’t know s/he is being targeted. It just looks asthough the world is full of very rude people, and everything s/he owns breaksconstantly (“bad luck”). According to Lawson, the perpetrators don’t need thetarget to know s/he is targeted in order to fill the need within themselves thatthey are in control.See Terrorist Stalking in America for more information.( http://www.gangstalking.ca/terstalk_2.htm )RelatedGroup Stalking, a Growing Menace (Aug. 25, 2006)http://educate-yourself.org/cn/groupstalking17aug05.shtmlFAQ on Organized Gang Stalking In North America (Aug. 25, 2006)http://educate-yourself.org/cn/gangstalkingfaq2001.shtmlPoisoning, Gang Stalking & Psychotronic Torture in Canada (Mar. 15,

Electronic Harassment Effects

Unclassified/Commerical Mind Control Technology The State of Unclassified and Commercial Technology Capable of Some Electronic Harassment Effects by Eleanor White, P.Eng. Last Update: February 21, 2005 http://www.raven1.net/uncom.htm To help the reader appreciate the importance of this matter… “We need a program of psychosurgery and political control of our society. The purpose is physical control of the mind. Everyone who deviates from the given norm can be surgically mutilated. “The individual may think that the most important reality is his own existence, but this is only his personal point of view. This lacks historical perspective. “Man does not have the right to develop his own mind. This kind of liberal orientation has great appeal. We must electrically control the brain. Some day armies and generals will be controlled by electrical stimulation of the brain.” Dr. Jose Delgado (MKULTRA experimenter who demonstrated a radio- controlled bull on CNN in 1985) Director of Neuropsychiatry, Yale University Medical School Congressional Record No. 26, Vol. 118, February 24, 1974 Monkeys in restraint, wires coming out of top of skull, left image “normal”, right image with electric current being fed into the monkey’s brain – note pupil sizes and clenched teeth! These images portray Dr. Delgado’s ruthless disregard for life, pain, and suffering!file:///D|/Mis%20sitios%20Web/uncom/uncom.htm (1 of 156)13/08/2007 17:36:08 Unclassified/Commerical Mind Control Technology CONTENTS This document is organized so that a narrative article appears at the top, followed by appendices. – BLACK = NARRATIVE ARTICLE – BLUE = APPENDICES I. LIMITATIONS II. INTRODUCTION III. E-HARASSMENT EFFECTS IV. MAJOR TECHNOLOGY CLASSES V. PULSED MICROWAVE VI. ULTRASOUND AND VOICE-FM VII. THROUGH-WALL RADAR VIII. THOUGHT READING IX. IMPLANTS X. CONCLUSION XI. APPENDICES PM1…..THE OLD MEDICAL DEVICE, THE LIDA MACHINE PM2…..DR. ALLAN FREY’S PAPER PM3…..NASA ARTICLE PM4…..SCIENCE & ENGINEERING ASSOCIATES/KOHN’S PROJECTS PM5…..BIOLOGICAL AMPLIFICATION (OF EM SIGNALS) PM6…..DR. DON R. JUSTESEN’S REPORT: 1974 VOICE TO SKULL SUCCESS PM7…..U.S. GOVT DOCUMENT RE: RUSSIAN MIND CONTROL PM8…..OAK RIDGE LABS AND OTHER BULLETINS US1…..SILENT SOUND, BRITISH ITV & NEXUS MAGAZINE US2…..U/SONIC MIND CONTROL COMMON, UNCLASSIFIED, MENSA EDITOR FINDS US3…..U/SONIC U.S. ARMY WEAPONS DEVELOPMENT PROJECT US4…..SILENT HYPNOSIS, VOICE-FM COMMERCIAL METHOD US5…..”ACOUSTIC SPOTLIGHT”, CAN TARGET ONE PERSON IN CROWDfile:///D|/Mis%20sitios%20Web/uncom/uncom.htm (2 of 156)13/08/2007 17:36:08 Unclassified/Commerical Mind Control Technology TWR1….THE LADS DEVICE TWR2….THE RADAR FLASHLIGHT TWR3….MILLIVISION THRU-CLOTHING/WALL RADAR TWR4….GROUND [**OR HOME/APT WALL**] PENETRATING RADAR TR1…..COMMERCIALLY AVAILABLE THOUGHT-READING DEVICES TR2…..IMPLANTED RATS CAN CONTROL DEVICES WITH THOUGHT TR3…..THOUGHT READING BY RADIO SIGNAL TR4…..ELECTRONICS SEES WHAT A CAT SEES TR5…..MIND SWITCH – THINK APPLIANCES ON, OFF, OR ADJUST IMP1….PROMOTION OF HUMAN IMPLANTATION BY NIH IMP2….ITALIAN DOCTOR REPORTS HUMAN IMPLANTATION IMP3….IMPLANT TRANSMITS PHYSIO- AND PSYCHO- PARAMETERS BY RADIO IMP4….DR JOSE DELGADO’S “STIMOCEIVER”/HUMAN IMPLANT EXPERIMENTS IMP5….UNCLASSIFIED SATELLITE TRACKING HUMAN IMPLANT SYSTEM PS……POSTSCRIPT I. LIMITATIONS The author acknowledges that this article falls short of a rigorous academic paper. This is explained by the fact that gang stalking and electronic harassment targets are kept in a sort of “barely alive” condition, with significant health problems, and either unable to work or just barely able to hold a job with limited earning potential. Furthermore, since the perpetrators constantly work to prevent the public from knowing anything about gang stalking and electronic harassment, evidence is obtainable with great difficulty, and often the only evidence is of lower quality than would be accepted for a scientific treatise.file:///D|/Mis%20sitios%20Web/uncom/uncom.htm (3 of 156)13/08/2007 17:36:08